První řádná valná hromada ze dne 24. 2. 2010

24.02.2010 14:30

 

Přítomní:

-         Mgr. Petr Eliška, nar. 17. 1. 1963, Palackého č. p. 160, 289 22 Lysá nad Labem

-         Ing. Jitka Fialová, nar. 7. 3. 1969, Mírová č. p. 230, 289 22 Lysá nad Labem

-         Jaroslava Labutová, nar. 24. 3. 1945, B. Němcové č. p. 253, 289 22 Lysá nad Labem

-         Ing. Stanislav Svoboda, nar. 18. 7. 1977, Sídliště č. p. 1461, 289 22 Lysá nad Labem

-         Jitka Valentová, nar. 2. 6. 1951, Stará Lysá č. p. 137, 289 26 Stará Lysá

 

Program jednání:

 1. vyhodnocení činnosti za rok 2009

 • 21. 2. 2009 osobní dopis členům ARS Altmann (Herčík, Siedel, Becker) s informací o vzniku sdružení a možnosti spolupráce – bez odezvy
 • květen 2009 výroba dvou plastových informačních panelů
 • červen 2009 Lyský Montmártre propagace vila a sběr podpisů na petici
 • srpen 2009 Šporkovské slavnosti propagace vila a sběr podpisů na petici
 • 12. a 13. 9. 2009 Dny evropského dědictví propagace vila (přednáška Ing. arch. Lukeše), sběr podpisů na petici, vydání 500 ks pohlednice vily (z městského)
 • 12. 9. 2009 čestným členem sdružení je Ing. arch. Zdeněk Lukeš
 • 14. 9. 2009 předání 650 podpisů k petici na záchranu vily
 • 21. 9. 2009 sdělení NPÚ o špatném statickém posudku a učinění nových opatření
 • 13. 10. 2009 sdělení MěÚ Lysá k petici a učinění opatření k záchraně vily
 • 21. 10. 2009 žádost na MěÚ Lysá k vyhlášení ochranného pásma vily
 • 26. 10. 2009 sdělení MěÚ Lysá, že podali podnět NPÚ k ochrannému pásmu
 • 24. 11. 2009 osobní dopis panu Herčíkovi s informací o možnosti spolupráce (otevření vily, propagační materiál, panel před vilou) – bez odezvy
 • 25. 1. 2010 oznámení MěÚ Lysá o plánované kontrole vily na den 10. 2. 2010
 • 2. 2. 2010 předán podnět zastupitelům města k vyhlášení ochranného pásma v rámci nového územního plánu Lysé
 • 9. 2. 2010 RM usnesením č. 72 odložila návrh na vyhlášení ochranného pásma vily a uložila MěÚ Lysá prověřit o způsobu vyhlášení OP
 • 10. 2. 2010 pracovní schůze s panem Herčíkem – informace o vstupu sdružení ARCHITEKTI, které zastupuje Ing. Tomáš Mikeska (777 012 248, 222 521 515)
 • informační panel na pozemku u vily bude možné umístit (možná finanční spoluúčast ARS Altmann). Předem poskytneme prostor pro korekturu. Předpokládané náklady cca 2000,-Kč tabule a 3500,-Kč stojan
 • k možnosti vydání propagačního materiálu se vyjádří později
 • k volnému vstupu X dní v roce zajištěného dohledem členů sdružení se vyjádří později
 • mají model vily, katalog výstavy galerie J. Frágnera (architekt Králíček), DVD z opravy vily
 • k ochrannému pásmu se nevyjádřili konkrétně. Z informací od památkářů víme, že jsou dva návrhy umístění parkoviště tahačů na pozemku místo okálů
 • 15. 2. 2010 osobní separátní jednání se starostou a oběma místostarosty o vyhlášení ochranného pásma vily
 • 17. 2. 2010 usnesením č. II.8 k zadání územního plánu Lysá nad Labem požádala              o prověření změn a doplnění bodu č. 48 – prověření způsobu ochrany Králíčkovy vily v Litoli
 • 23. 2. 2010 email od pana Mikesky a telefonát od Mgr. Zemkové ve věci velké pracovní schůze dne 10. 3. 2010 ve vile za účasti generální ředitelky NPÚ Ing. arch. Naděždy Goryczkové, Mgr. Zemkové + dalšího památkáře, zástupců ARS Altmann, vedení města (starosta? a místostarostka), pí. Nesměrákové, a zástupce našeho sdružení

 2. Zpráva o hospodaření za rok 2009

 • dne 23. 11. 2009 byla podána žádost na město o 10.000Kč – 2.000,-Kč
 • dne 23. 12. 2009 byla podána žádost na KUSK o 10.000Kč – spíše nebude
 • poštovné hrazeno z financí předsedy sdružení
 • 2 info panely (2.418,-Kč) hrazeny z prostředků Polabských variací
 • přednáška Ing. arch. Lukeše (1.000,-Kč) hrazena z prostředků Polabských variací

 3. plán činnost 2010

 • Lyský Montmártre 19. 6. 2010 – vedoucí projektu Jaroslava Labutová – zvolila jako hlavní téma moderní architekturu – zejména kubismus (fotky, obrazy, koláže …)
 • Šporkovské slavnosti 28. 8. 2010 a Dny evropského dědictví 18. a 19. 9. 2010
 • info panel u vily
 • vydání propagačního materiálu

 4. diskuse

Jitka Fialová – navrhuje členské příspěvky ve výši 100,-Kč/osoba/rok (na poštovné atd.)

5 x pro, 0 x proti, 0 x zdržel se - schváleno

Petr Eliška – zvýšit propagaci vily v ČD centru, na radnici, litolská knihovna

 

Skončeno, přečteno, podepsáno.

 

—————

Zpět