Žádost na MěÚ o prověření stavu z 4.9.2011

04.09.2011 18:00

 

 

 

 

Za záchranu kubistické vily architekta

Emila Králíčka v Litoli, o. s.

 

Sídliště č. p. 1461/44

CZ-289 22 Lysá nad Labem

Česká republika

svoboda@mestolysa.cz

www.kralickovavila.webnode.cz

 

 

Městský úřad Lysá nad Labem

odbor školství a kultury

Husovo nám. 23

289 22 Lysá nad Labem

 

 

 

V Lysé nad Labem dne 4. 9. 2011

 

 

Žádost o prověření stavu a o informace

 

Vážení,

 

naše sdružení využívá příležitosti a po cca devíti měsících od poslední žádosti se na Vás opět obrací se žádostí o informace o stavu a postupu rekonstrukce nemovité kulturní památky Kubistické vily architekta Emila Králíčka v Litoli. Z předchozích jednání jsme nabyly přesvědčení, že zpracování PD (na náklady vlastníka) k vlastní rekonstrukci je z pohledu památkové péče přínosné a nyní je třeba dle této PD postupovat.

 

Jak vyplývá z Vašich černých kontrol, z posudku Ing. Vinaře a našeho podezření, je objekt vily kriticky ohrožen havarijním stavem střešní konstrukce. S očekáváním na srážky bohaté zimy se obáváme, že další (již třetí od vzniku našeho sdružení) ponechání objektu v nezajištěném stavu přímo ohrožuje jeho existenci.

 

Žádáme Vás tímto o sdělení, jak bude objekt na letošní zimu zajištěn proti zatékání srážek, kdy bude provedena fyzická kontrola tohoto zajištění a dále o informaci, jak se rekonstrukce vily v současné době vyvíjí.

 

 

                                               S pozdravem

 

 

   Ing. Stanislav Svoboda, předseda sdružení                              

—————

Zpět