Nejen nám není lhostejný osud Králíčkovy vily

14.04.2018 09:17

Nejen nám není lhostejný osud Králíčkovy vily. Se svolením pana Pecha citujeme jeho dopis panu starostovi.

 

Městský úřad Lysá nad Labem

K rukám starosty Ing. Karla Otavy

289 22 Lysá nad Labem

 

Věc: Králičkova vila

Vážený pane starosto,

obracím se na vás jako představitele města o pomoc při záchraně této nádherné kubistické vily. Jako místní rodák jsem byl mnohokráte v této vile za dob litolského cukrovaru, kde bylo umístěno ředitelství. Bohužel, dnes a denně vídám jaké množství turistu se u této památky zastavuje a zajímá se o její historii. Po převzetí bývalého cukrovaru společností ARS Altmann Praha spol. s r.o, nejenže došlo k výraznému zhoršení života místních obyvatel, ale také k výraznému zhoršení technického stavu této významné památky. Žádám Vás tímto, abyste s vahou své funkce učinil vše pro nápravu tohoto stavu a neustále působil všemi dostupnými prostředky na vedení společnosti ARS Altmann Praha spol. s r.o., která by měla realizovat rekonstrukci objektu a umožnit i prohlídky vnitřního uspořádaní tohoto unikátu.

Dále na vás apeluji, abyste zabránil snahám společnosti ve změně územního plánu společnosti. Dnes, kdy nám výrazně ubývá zelených ploch v okolí našich domovů a jejím záměrem je změna, kde podle stávajícího územního plánu je zeleň (dnešní již vybydlené domy „OKÁL“), vybudovat parkoviště tahačů. Nedovedu si dost dobře představit, že hned vedle této výrazné památky našeho města bude parkoviště tahačů bez ohledu na další zhoršení života obyvatel Litole žijících v její blízkosti. Tato vila si zaslouží, aby i její okolí bylo upraveno, např. velkou udržovanou zelenou plochou se stromy a nemuseli se jak za vilu samotnou tak za její okolí stydět. 

Pro vaši informaci jsem včera zasílal na odbor životního prostředí podmět k prošetření společnosti  ARS Altmann Praha spol. s r.o. , kdy na travnatou plochu začala skladovat osobní automobily v rozporu s platným územním plánem města a v těsném blízkosti této památky. .

S veškerou úctou

Roman Pech

 

 

—————

Zpět