Návštěva z Velké Británie

03.02.2020 12:47

Dne 14. 1. 2020 se v Lysé nad Labem-Litoli uskutečnila návštěva pana Roberta Dowdena, člena spolku The Friends of Czech Heritage (The Friends') z Londýna. Robert Dowden požádal o schůzku a konzultaci předsedkyni spolku Šárku Koukalovou, která jej spolu se zástupcem vlastníka provedla objektem.

The Friends' jsou britská charitativní organizace, která pomáhá zajišťovat prostředky na záchranu a obnovu památek v České republice a podporuje mezinárodní spolupráci, sdílení odborných znalostí a výměnu zkušeností. Ředitelem spolku je architekt Peter Jamieson z Londýna, patronkou naše významná architektka prof. Eva Jiřičná.

Spolek se velmi zajímá právě o kubistickou vilu v Litoli (Villa Benies) a její podporu obnovy. Pan Dowden v loňském roce připravil v časopise tohoto spolku krátký článek o litolské vile. V létě roku 2020 by měl vyjít další příspěvek, který bude připravován ve spolupráci s naším spolkem. Článek by se měl věnovat rekonstrukci vily a jejímu případnému dalšímu využití. V návaznosti na schůzku ve vile dne 14. 1. 2020 byl ředitelem spolku The Friends' Peterem Jamiesonem vznesen návrh na možnost (spíše symbolického) financování rekonstrukce objektu, např. opravu oken, dveří apod. Tuto zahraniční podporu a spolupráci je možné považovat za výrazné přispění do problematiky obnovy kubistické vily, považované za nejcennější součást kulturního dědictví České republiky.

 

Villa Benies letter Ms Koukalova 19.11.8.pdf (116333)
Criteria for Grant offers Transl 16.2.19.pdf (153224)
Benies leaflet draft newA.pdf (5423699)

 

—————

Zpět